Làm ảnh Phật theo yêu cầu

Áo cà sa 9 điều Việt Nam

  • Model: Y9DVN
  • 2 chiếc có sẵn

900.000đ

Thêm vào giỏ:

Áo cà sa 9 điều Việt Nam

Màu vàng nghệ, có miễu, 

Phật chế Tỳ kheo thường phải chứa 3 y(cà sa): An Đà Hội (y 5 điều), Uất đa la tăng (y 7 điều), Tăng già lê (y 9 điều).

- Y An Đà Hội 5 điều thường được mặc ở trọng nội viện chùa khi làm các công việc Phật sự.
- Y Uất Đa La Tăng 7 điều thường được mặc khi tụng kinh, bố tát, sám hối, nghe pháp
- Y Tăng Giá Lê 9 điều hay gọi là đại y dùng khi đăng đàn thuyết pháp hoặc tấn cung, gặp các vị chức sắc, các đại lễ lớn.

Ngoài đại y 9 điều ra tùy theo giới phẩm mà được thọ nhận y từ 9 đến 25 điều nhằm trang nghiêm thân.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 14 August, 2017.

Làm ảnh Phật theo yêu cầu
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO