Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Áo cà sa 9 điều Việt Nam

  • Model: Y9DVN
  • 2 chiếc có sẵn

900.000đ

Thêm vào giỏ:

Áo cà sa 9 điều Việt Nam

Màu vàng nghệ, có miễu, 

Phật chế Tỳ kheo thường phải chứa 3 y(cà sa): An Đà Hội (y 5 điều), Uất đa la tăng (y 7 điều), Tăng già lê (y 9 điều).

- Y An Đà Hội 5 điều thường được mặc ở trọng nội viện chùa khi làm các công việc Phật sự.
- Y Uất Đa La Tăng 7 điều thường được mặc khi tụng kinh, bố tát, sám hối, nghe pháp
- Y Tăng Giá Lê 9 điều hay gọi là đại y dùng khi đăng đàn thuyết pháp hoặc tấn cung, gặp các vị chức sắc, các đại lễ lớn.

Ngoài đại y 9 điều ra tùy theo giới phẩm mà được thọ nhận y từ 9 đến 25 điều nhằm trang nghiêm thân.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 14 August, 2017.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO