Nhận gia công xâu chuỗi vòng hạt - 091.7870.248

Quần áo quý thầy

Hình sản phẩm Tên hàng- Đơn giá
Áo cà sa 5 điều Việt Nam

Áo cà sa 5 điều Việt Nam

Áo cà sa 5 điều Việt Nam Màu vàng nghệ, có miễu,  Phật chế Tỳ kheo thường phải chứa 3...
700.000đ
Thêm:
Áo cà sa 7 điều Việt Nam

Áo cà sa 7 điều Việt Nam

Áo cà sa 7 điều Việt Nam Màu vàng nghệ, có miễu,  Phật chế Tỳ kheo thường phải chứa 3...
800.000đ
Thêm:
Áo cà sa 9 điều Việt Nam

Áo cà sa 9 điều Việt Nam

Áo cà sa 9 điều Việt Nam Màu vàng nghệ, có miễu,  Phật chế Tỳ kheo thường phải chứa 3...
900.000đ
Thêm:
Áo cà sa ngàn hoa Đài Loan

Áo cà sa ngàn hoa Đài Loan

Áo cà sa ngàn hoa Đài Loan Áo cà sa 25 điều được thêu hoa dành cho chư...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Áo cà sa vạn phật Đài Loan

Áo cà sa vạn phật Đài Loan

Áo cà sa vạn phật Đài Loan Áo tổ y, cụ túc giới, 25 điều được thêu hình...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Áo cà sa Đài Loan dành cho chư Tăng

Áo cà sa Đài Loan dành cho chư Tăng

Áo (Y) cà sa Đài Loan dành cho chư Tăng Các loại y 5 điều, 7 điều, 9 điều,...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Áo Hải Thanh Đài Loan

Áo Hải Thanh Đài Loan

Áo Hải Thanh Đài Loan Áo Hải thanh 7 vạt với tay thụng dùng cho quý thầy mặc(màu...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Áo hậu Đài Loan dành cho Tăng Ni

Áo hậu Đài Loan dành cho Tăng Ni

Áo hậu Đài Loan dành cho Tăng Ni Áo hậu ( Y hậu) hay còn gọi áo Hải thanh...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Áo tràng 7 vạt Đài Loan

Áo tràng 7 vạt Đài Loan

Áo tràng 7 vạt Đài Loan Áo tràng 7 vạt kín đáo dùng cho quý...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Nhận gia công xâu chuỗi vòng hạt - 091.7870.248
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO