Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Ảnh ép gỗ Phật A Di Đà

  • Model: ADD-10
  • 5 chiếc có sẵn

200.000đ

Thêm vào giỏ:

Ảnh thờ Đức Phật A Di Đà

Mô tả: Phật A Di Đà ngồi kiết già, tay cầm đài sen, một tay tiếp dẫn, thân tướng đoan nghiêm.

Đặc điểm: Ảnh được ép gỗ bóng có móc để treo trên tường, có thể lồng khung kính rất đẹp, dễ dàng lau chùi, không sợ mốc, ẩm, bẩn.

Kích thước:

20x30 giá 100.000đ

A3(29x45cm) giá 200.000đ

A2(40 x 60cm) giá 350.000đ

60x80 giá 800.000đ


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 03 October, 2012.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO