Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Cặp chén cúng Serkyem đồng điêu khắc

  • Model: SKC3050
  • 5 chiếc có sẵn

Cặp chén cúng Serkyem đồng điêu khắc

Dùng để cúng sữa, đồ ăn, rượu lên hộ pháp, thiện thần.

Xuất xứ Nepal


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 04 November, 2016.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO