Làm ảnh Phật theo yêu cầu

Linh phù mật tông cỡ lớn

  • Model: Linh phù mật tông lớn
  • 4 chiếc có sẵn

500.000đ

Thêm vào giỏ:

Linh phù mật tông cỡ lớn

Bên trong Linh Phù chứa các thần chú và Mạn đà la của Mật tông, Linh Phù được gia trì bởi các kim cang thượng sư (Lama) Nepal có công năng đem lại sức khỏe, sự thịnh vượng và an lạc cho người, nơi nào hiện hữu. Tuy nhiên nó sẽ không có tác dụng đối với những người không có niềm tin và những người có những ý định mờ ám. Linh Phù được gắn với những linh ảnh như Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Hoàng Thần Tài, Dược sư Phật, A Di Đà Phật, Quan Âm v.v...

Thỉnh Linh Phù về có thể treo ở giữa nhà, đặt trên ban thờ, nếu có thể trì chú niệm Phật, làm các việc phước thiện thì sẽ được mọi điều như ý muốn.

Linh phù Bản sư Thích Ca Mâu Ni tiêu trừ phiền não, đem lại trí tuệ, giải thoát
Linh phù Phật A Di Đà tiêu trừ tôi chướng, siêu sinh tịnh độ
Linh phù Dược Sư tiêu trừ tật bệnh, tăng trưởng tài lộc
Linh phù Quan Âm đem lại bình an, an lạc
Linh phù Hoàng Thần tài giúp tăng trưởng tài lộc, trí tuệ


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 19 November, 2012.

Làm ảnh Phật theo yêu cầu
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO