Shop Dieu Am

Kinh luân xoay Nepal - loại nhỏ

  • Model: Kinhluannho
  • 4 chiếc có sẵn

400.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh luân xoay Nepal - loại nhỏ

Được nhập từ Nepal, Kinh luân xoay (Ma Ni Luân) được các hành giả mật tông vừa xoay vừa niệm thần chú giúp tăng trưởng công đức và trí tuệ.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 28 June, 2013.

Shop Dieu Am
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO