Banner khai thi

Kinh luân quay tay để bàn

  • Model: KLDs01
  • 1 chiếc có sẵn

900.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh luân quay tay để bàn

Kinh luân là pháp khí bên trong chứa vô vàn các câu chú Lục Tự Đại Minh Om Mani Pad Me Hum, hành giả tu mật tông vừa trì tụng thần chú vừa quay kinh luân làm tăng trưởng công đức giống như tụng hàng ngàn câu thần chú Om mani Pad me hum vậy.

Kinh Luân quay tay để bàn cũng dùng như vậy, mỗi khi chúng ta trì tụng có thể tăng trưởng công đức, thay đổi vận khí, giải thoát khỏi những nỗi lo âu bế tắc trong công việc.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 21 September, 2014.

Banner khai thi
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO