Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Dây treo ô tô đá lưu ly khắc nổi hình Phật và lục tự đại minh

  • Model: BDLL6T025
  • 2 chiếc có sẵn

900.000đ

Thêm vào giỏ:

Dây treo ô tô đá lưu ly khắc nổi hình Phật và lục tự đại minh

Được khắc laser từ đá lưu ly, dây treo ô tô khắc nổi hình đức Phật kèm 6 chữ đại minh chú, Om mani padme hum.  Dây treo mang ý nghĩa bảo hộ, vừa đem lại sự bình an và may mắn, mọi điều như ý, tiêu trừ các chướng ngại trên đường đi, ngăn ngừa mọi điều xúi quẩy.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 10 August, 2012.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO