Chuỗi bồ đề

Máy niệm Phật 20 bài MNP20B06

  • Model: MNP20T06
  • Trọng lượng: 250kgs
  • 10 chiếc có sẵn

130.000đ

Thêm vào giỏ:

Máy niệm Phật 20 bài MNP20B06

- Thiết kế nhỏ gọn
- Kiểu dáng đẹp mắt
- Nguồn cắm điện trực tiếp 220V hoặc dùng 03 cục pin AA 1.5V

Danh sách các bài:
1- Nam mô A Di Đà Phật
2- Nam mô Quán Thế Am Bồ tát
3- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
4- Nam mô A Di Đà Phật
5- Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật
6- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát
7- Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát
8- Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
9- Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát
10- Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
11- A Mi To Fo (tiếng TQ)
12- Dược Sư Tâm chú
13- Chuẩn đề thần chú
14- Om Mani Padme Hum
15- A Di Đà Phât(TQ)
16- Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật(TQ)
17- Nam mô A Di Đà Phật (nhạc)
18- Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm(nhạc)
19- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (nhạc)
20- Chú Đại Bi

Kích thước 11.5 x 7.5 x 3.5cm
Trọng lượng: 220gr

 

Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 03 November, 2012.

Chuỗi bồ đề
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO