Làm ảnh Phật theo yêu cầu

Dược sư kinh pháp - Huyền Thanh

  • Model: DSKP011
  • 3 chiếc có sẵn

50.000đ

Thêm vào giỏ:

Dược sư kinh pháp - Huyền Thanh

Được tác giả tập hợp tất cả các kinh pháp nói về bản nguyện của đức Phật Dược Sư Lưu Ly QUang Như Lai cũng như cách thức tu trì đàn pháp Dược Sư


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Làm ảnh Phật theo yêu cầu
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO