Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Pháp Bảo Đàn Kinh - Lục Tổ Huệ Năng

  • Model: PBDK01
  • Trọng lượng: 300kgs
  • 5 chiếc có sẵn

50.000đ

Thêm vào giỏ:

Pháp Bảo Đàn Kinh - Lục Tổ Huệ Năng - Dịch thuật HT. Thanh Từ

Pháp bảo đàn kinh là một tập sách trân quý đối với những hành giả đại thừa. Sách ghi lại những lời khai thị, trực chỉ của Lục Tổ Huệ Năng được chú giải bởi Hòa thượng Thiền Sư Thanh Từ rất tỉ mỉ chi tiết giúp chúng ta nhận rõ được bản tâm, ông chủ của nguồn tâm.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 06 November, 2014.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO