Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm

Kinh Phật cho người mới bắt đầu - Thích Nhật Từ

  • Model: KPMBD22
  • 3 chiếc có sẵn

22.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Phật cho người mới bắt đầu - Thích Nhật Từ

Kinh Phật cho người mới bắt đầu là tập hợp những kinh đơn giản, dễ hiểu, logic đúng theo kinh tạng nguyên thủy được TT. Thích Nhật Từ biên soạn. Đúng như tên sách, mọi nghi thức hành trì rất dễ đọc, dễ nhớ


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 13 January, 2016.

Khách hàng, người mua sản phẩm này, sẽ trả...

Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO