Thanh toán khi nhận hàng

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất tượng

  • Model: DBXT
  • 1 chiếc có sẵn

12.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất tượng

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni là Kinh nói về oai thần lực của chú Đại Bi. Mỗi câu trong thần chú Đại Bi là mỗi ứng thân của Bồ tát Quán Thế Âm để cứu độ chúng sinh, hàng phục ma chướng và tiêu tai cát tường. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni xuất tượng nhỏ gọn trong lòng bàn tay thích hợp để các Phật tử để trong túi, đem theo mình để nhận được sự gia hộ của Bồ tát Quán Thế Âm


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 19 November, 2012.

Thanh toán khi nhận hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO