Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng

Kinh dùng đọc tụng

Hình sản phẩm Tên hàng- Đơn giá
Chư Kinh Nhật Tụng

Chư Kinh Nhật Tụng

Chư Kinh Nhật Tụng Chư Kinh Nhật Tụng là tuyển tập các kinh chú thường tụng trong ngày của Phật...
33.000đ
Thêm:
Chư Kinh Nhật Tụng-Bìa cứng

Chư Kinh Nhật Tụng-Bìa cứng

Chư Kinh Nhật Tụng Chư Kinh Nhật Tụng là tuyển tập các kinh chú thường tụng trong ngày của Phật...
50.000đ
Thêm:
Kinh A Di Đà nghĩa

Kinh A Di Đà nghĩa

Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà nói về sự thù thắng của thế giới Cực Lạc. Người tu tịnh độ thường...
10.000đ
... xem thêm
 Hết hàng 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật...
300.000đ
Thêm:
Kinh chánh pháp Sanghata - Hồng Như

Kinh chánh pháp Sanghata - Hồng Như

Kinh chánh pháp Sanghata - Hồng Như Kinh này được Lama Zopa khuyến hóa đọc tụng vì nó...
30.000đ
Thêm:
Kinh chú thường tụng- bìa cứng

Kinh chú thường tụng- bìa cứng

Kinh chú thường tụng là một ấn phẩm do Phân viện Nghiên cứu Phật Học  biên dịch Sách...
70.000đ
Thêm:
Kinh chú thường tụng- bìa mềm

Kinh chú thường tụng- bìa mềm

Kinh chú thường tụng là một ấn phẩm do Phân viện Nghiên cứu Phật Học ấn hành. Sách gồm...
50.000đ
Thêm:
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Dịch giá: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa...
80.000đ
Thêm:
Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Dịch giả: Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận, Hòa thượng Thích Huyền Dung Kinh Dược Sư hay...
12.000đ
Thêm:
Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm Dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Kinh Hoa Nghiêm là một trong 5 thời thuyết...
350.000đ
Thêm:
Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO