Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Kinh dùng đọc tụng

Hình sản phẩm Tên hàng- Đơn giá
Chư Kinh Nhật Tụng

Chư Kinh Nhật Tụng

Chư Kinh Nhật Tụng Chư Kinh Nhật Tụng là tuyển tập các kinh chú thường tụng trong ngày của Phật...
30.000đ
Thêm:
Kinh A Di Đà nghĩa

Kinh A Di Đà nghĩa

Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà nói về sự thù thắng của thế giới Cực Lạc. Người tu tịnh độ thường...
10.000đ
... xem thêm
Hết hàng
Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật...
300.000đ
Thêm:
Kinh chú thường tụng

Kinh chú thường tụng

Kinh chú thường tụng là một ấn phẩm do Phân viện Nghiên cứu Phật Học ấn hành. Sách gồm...
60.000đ
Thêm:
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Dịch giá: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa...
70.000đ
Thêm:
Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Dịch giả: Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận, Hòa thượng Thích Huyền Dung Kinh Dược Sư hay...
12.000đ
Thêm:
Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên - HT Thích Trung Quán

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên - HT Thích Trung Quán

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên - HT Thích Trung Quán Kinh nói về tiền kiếp tu hành của Phật,...
40.000đ
Thêm:
Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm Dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Kinh Hoa Nghiêm là một trong 5 thời thuyết...
400.000đ
Thêm:
Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa cứng

Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa cứng

Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa da Kinh Lương Hoàng Sám viết tắt của Lương Hoàng Bảo Sám...
60.000đ
Thêm:
Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa da

Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa da

Kinh Lương Hoàng Sám - Bìa da Kinh Lương Hoàng Sám viết tắt của Lương Hoàng Bảo Sám...
70.000đ
Thêm:
Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO