Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Kinh luân đồng cầm tay Nepal

  • Model: KLD240900
  • 3 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Kinh luân đồng cầm tay Nepal

Được nhập từ Nepal, Kinh luân xoay (Ma Ni Luân) được các hành giả mật tông vừa xoay vừa niệm thần chú giúp tăng trưởng công đức và trí tuệ.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 29 June, 2013.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO