Quy mạng A Di Đà Phật

Kinh A Di Đà nghĩa

  • Model: Kinh A Di Da
  • 0 chiếc có sẵn

10.000đ

 Hết hàng 

Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà nói về sự thù thắng của thế giới Cực Lạc. Người tu tịnh độ thường phải đọc kinh này để sách tấn bản thân, tu tịnh nghiệp mới được vãng sinh về Cực Lạc. Kinh được dịch ra nghĩa tiếng Việt khiến mọi người trì tụng có thể hiểu hết được ý nghĩa của kinh.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 06 April, 2013.

Quy mạng A Di Đà Phật
IP của bạn: 54.226.4.91
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO