Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Nghi lễ và bách sự nhật dụng

  • Model: BSND011
  • 3 chiếc có sẵn

180.000đ

Thêm vào giỏ:

Nghi lễ và bách sự nhật dụng

Được biên soạn bởi HT. Thích Hoàn Quan, Sách là sự tổng hợp các nghi lễ Phật giáo cúng tế dành cho các sự việc xảy ra trong đời sống hàng ngày như đám tang, cúng giỗ v.v... cũng như cách xem ngày giờ tốt xẫu v.v...


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 18 September, 2012.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO