Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Móc khóa khắc hình Quán Tự Tại Bồ tát

  • Model: QTTMK01
  • 4 chiếc có sẵn

50.000đ

Thêm vào giỏ:

Móc khóa khắc hình Quán Tự Tại Bồ tát

Được làm bằng gỗ chạm khắc hình Bồ tát Quán Tự Tại với tư thế ngồi khoan thai, đằng sau khắc thần chú Lục Tự Đại Minh, móc khóa khắc hình Quán Tự Tại Bồ tát đem lại an lạc và may mắn cho bạn


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 11 August, 2012.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO