Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Móc khóa hình Phật bà Quan Âm bằng gỗ

  • Model: MKQAG04
  • 10 chiếc có sẵn

50.000đ

Thêm vào giỏ:

Móc khóa hình Phật bà Quan Âm bằng gỗ

Được khắc trên gỗ tinh xảo hình Quan Âm, Móc khóa hình Phật bà Quan Âm bằng gỗ 1 mặt hình Quan Âm, mặt sau khắc Lục Tự Đại Minh Chú.
Móc chìa khóa Quan Âm sẽ bảo hộ mang lại may mắn, bình an, an ninh, tiêu trừ tai nạn, tránh sự mất mát cho những ai sở hữu nó.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 10 August, 2012.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO