Thông tin khác

Đang online

Hiện có 10 khách đang online.
Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng

Ảnh ép gỗ Phật A Di Đà đứng

  • Model: ADD-08
  • 4 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Ảnh Phật A Di Đà thân kim sắc đứng tiếp dẫn, hình ảnh rõ nét, thân tướng oai nghiêm thích hợp để thờ, trợ duyên hộ niệm lúc sắp lâm chung.

Đặt làm theo kích thước của ban thờ


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 30 June, 2012.

Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO