Xin cho khoi tram huong

Chuỗi bồ đề Phật nhãn đeo tay 14 hạt

  • Model: BDPN14hat
  • 3 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Chuỗi bồ đề Phật nhãn đeo tay 14 hạt

Được làm từ hạt bồ đề tự nhiên với 01 ngấn giống hình mắt Phật ở giữa, Chuỗi bồ đề Phật nhãn đeo tay có thể được đeo trang sức hoặc trì chú niệm Phật với 14 hạt tượng trưng cho 14 pháp Vô Úy của Bồ tát Quán Thế Âm.
(14 x 7) +10 = 108 lần


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 17 October, 2012.

Xin cho khoi tram huong
IP của bạn: 18.234.51.17
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO