Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Chuỗi gỗ Hoàng đàn đeo tay 12li

  • Model: Hdan12
  • 3 chiếc có sẵn

Chuỗi gỗ Hoàng đàn đeo tay 12li

Vớt mùi thơm tự nhiên quyến rũ, chuỗi hoàng đàn đeo tay không chỉ là một vật trang sức, đẹp thơm mà có thể dùng để niệm Phật, trì chú càng tăng thêm giá trị.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 28 September, 2014.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO