Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Tháp xá lợi mika khắc thần chú Phật Đỉnh Tôn Thắng

  • Model: TXLPDTT65
  • 3 chiếc có sẵn

1.200.000đ

Thêm vào giỏ:

Tháp xá lợi mika khắc thần chú Phật Đỉnh Tôn Thắng

Tháp xá lợi mika đễ hoa sen khắc bát đại cát tường, trụ trên đứng xá lợi khắc thần chú Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni với đế pha lê led 7 màu, tăng trưởng trí tuệ, tài vật và công danh


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 27 November, 2012.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO