Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Tháp xá lợi pha lê trong khắc thần chú Bảo Khiếp Ấn 23cm

  • Model: TXLPLM23
  • 3 chiếc có sẵn

2.000.000đ

Thêm vào giỏ:

Tháp xá lợi pha lê trong khắc thần chú Bảo Khiếp Ấn 23cm, kèm đế đèn led đổi 7 màu


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 12 August, 2012.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO