Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Lư đốt trầm kim loại hình hoa sen khắc chày kim cang

  • Model: LTBSKC55
  • 1 chiếc có sẵn

550.000đ

Thêm vào giỏ:

Lư đốt trầm đồng hình hoa sen khắc chày kim cang

Được làm bằng đồng hình hoa sen, trên nắp khắc hình chày kim cang, Lư đốt trầm giống như một đóa sen với biếu tượng cát tường dùng để đốt trầm dâng cúng đem lại công đức.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 30 October, 2012.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO