Làm ảnh Phật theo yêu cầu

Cứu vật phóng sinh - Liên trì Đại Sư

  • Model: CVPS01
  • 3 chiếc có sẵn

30.000đ

Thêm vào giỏ:

Cứu vật phóng sinh - Liên trì Đại Sư

Cuốn truyện tranh được tổng hợp các tích truyện về sự thù thắng của việc phóng sinh cứu vật do Đại Sư Liên Trì, tổ Tịnh độ hoằng dương. Sách thích hợp để gieo mầm công đức đặc biệt các cháu nhỏ.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 29 January, 2015.

Làm ảnh Phật theo yêu cầu
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO