Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

  • Model: Kinh Bat Nha Ba La Mat
  • 2 chiếc có sẵn

300.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là một bộ kinh trong 5 thời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca. Kinh Bát Nhã được Đức Phật nói về tánh không, chân như diệu dụng, niết bàn tịnh tịch, một trong những triết lý rất sâu. Triết lý Tính không được các Thiền sư nói rất uyên thâm, áo diệu. Hạng Phàm phu không thể hiểu nổi.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO