Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 24 tập - HT. Thích Trí Nghiêm

  • Model: DBNTN077
  • 2 chiếc có sẵn

3.600.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Dịch giả: HT. Thích Trí Nghiêm
Đơn vị phát hành: Tịnh Viện Bát Nhã, Bà Rịa Vũng Tàu

Là một bộ kinh tối quan trọng trong hệ tư tưởng Bát Nhã, hầu hết Phật tử Việt Nam quen thuộc với bộ Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa của Hòa thượng Trí Tịnh dịch gồm 3 tập được dịch từ Hán tạng do ngài Cưu Ma La Thập dịch, Bộ Đại Bát Nhã được phiên dịch sau này do ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch ra Hán Tạng, Hòa Thượng Trí Nghiêm, Viện chủ chùa Long Sơn Nha Trang đax dày công dịch thuật ra Việt Ngữ cho hàng hậu học được thấm nhuần pháp vũ.

Kinh Đại Bát Nhã là một bộ kinh có giá trị vô giá, người nào trì tụng hoặc thờ giúp tăng trưởng trí tuệ, giải thoát

Trọn bộ 24 tập, bìa da


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 27 June, 2016.

Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm
IP của bạn: 18.234.51.17
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO