Nhận gia công xâu chuỗi vòng hạt - 091.7870.248

Đại tạng kinh Nguyên thủy Nikaya

  • Model: DTNKY025
  • 1 chiếc có sẵn

3.500.000đ

Thêm vào giỏ:

Đại tạng kinh Nguyên thủy Nikaya

Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu,
Bìa cứng,

- Trường Bộ Kinh 3 tập, 
- Trung Bộ Kinh 3 tập
- Tương Ưng Bộ Kinh 5 tập
- Tăng Chi Bộ Kinh 5 tập
- TIểu Bộ Kinh 4 tập

Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy là những bản kinh hệ phái Nam tông(Nam truyền), là kinh nguyên thủy do chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra khi ngài còn tại thế.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 07 July, 2017.

Nhận gia công xâu chuỗi vòng hạt - 091.7870.248
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO