Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Kinh Pháp Cú - HT. Thích Minh Châu

  • Model: KPC-MC11
  • 5 chiếc có sẵn

20.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Pháp Cú

Dịch giả: HT. Thích Minh Châu dịch từ Pali ra Việt văn

Kinh Pháp cú chứa đựng những từ ngữ cô đọng, dạng thể thơ ngắn, dễ đọc dễ nhớ, dễ áp dụng vào cuộc sống đem lại an lạc cho mọi người


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 15 July, 2016.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO