Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Tượng Quan Âm trăm tay để xe ô tô

  • Model: QADS01
  • 5 chiếc có sẵn

450.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Quan Âm trăm tay để xe ô tô

Quan Âm bảo hộ bình an tiêu trừ tai nạn. Tượng Quan Âm trăm tay ngồi tòa sen báu để xe ô tô đem lại mọi điều tốt lành, các cánh tay của ngài vươn ra nhiều hướng như cầu mong công danh tiền đồ của chủ nhân ngày càng phát triển.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 05 August, 2012.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO