Tra cứu vận đơn EMS

Áo Hải Thanh Đài Loan

  • Model: HTDL5H
  • 5 chiếc có sẵn

Áo Hải Thanh Đài Loan

Áo Hải thanh 7 vạt với tay thụng dùng cho quý thầy mặc(màu vàng) trong hoặc Phật tử màu nâu, lam dùng lễ lạy trên điện Phật, tu Tam Thời Hệ Niệm. Niệm phật, kinh hành.

Có 3 màu: Vàng, Lam, Nâu


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 23 October, 2014.

Tra cứu vận đơn EMS
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO