Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn

Phướn Đài Loan 1 mặt thêu gấm

  • Model: PDL1MG
  • 3 chiếc có sẵn

Phướn Đài Loan 1 mặt thêu gấm

Phướn được làm từ gấm 5 màu thêu danh hiệu Phật dùng để trang trí cúng dường Phật, nhắc nhở niệm Phật. Phướn có thể được treo ở 2 bên ban thờ, áp vào tường. 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 11 September, 2016.

Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO