Banner khai thi

Phướn Đài Loan 1 mặt thêu gấm

  • Model: PDL1MG
  • 3 chiếc có sẵn

Phướn Đài Loan 1 mặt thêu gấm

Phướn được làm từ gấm 5 màu thêu danh hiệu Phật dùng để trang trí cúng dường Phật, nhắc nhở niệm Phật. Phướn có thể được treo ở 2 bên ban thờ, áp vào tường. 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 11 September, 2016.

Banner khai thi
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO