Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Gói thất bảo loại 1

  • Model: TBX200
  • 10 chiếc có sẵn

200.000đ

Thêm vào giỏ:

Thất bảo là 7 loại vật phẩm quý gồm vàng, bạc, pha lê, trân châu(ngọc trai), mã não, xà cừ, lưu ly dùng làm cốt bát nhang, yểm tâm tượng Phật. đặt vào quan, quách người quá cố khi cải táng

Tất cả 7 thứ chất lượng, đảm bảo


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 04 March, 2016.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO