Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn

Áo Hải Thanh Đài Loan

  • Model: HTDL5H
  • 5 chiếc có sẵn

Áo Hải Thanh Đài Loan

Áo Hải thanh 7 vạt với tay thụng dùng cho quý thầy mặc(màu vàng) trong hoặc Phật tử màu nâu, lam dùng lễ lạy trên điện Phật, tu Tam Thời Hệ Niệm. Niệm phật, kinh hành.

Có 3 màu: Vàng, Lam, Nâu


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 23 October, 2014.

Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO