Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng

Áo cà sa vạn phật Đài Loan

  • Model: CSVP6M
  • 3 chiếc có sẵn

Áo cà sa vạn phật Đài Loan

Áo tổ y, cụ túc giới, 25 điều được thêu hình Phật trên mỗi ô dùng để dâng cúng cho các Hòa thượng, trưởng lão, thiền gia pháp chủ, dùng đăng đàn lễ Phật.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 05 April, 2013.

Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO