Quy mạng A Di Đà Phật

Sách cúng Độ Tử Pháp- Hán Việt đối chiếu

  • Model: DTP06DC
  • 8 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Độ Tử Pháp là tuyển tập các vấn đề liên quan đến tang ma gồm:

1. Tuyển thời nhập niệm (chọn giờ khâm niệm)
2. Chiêm nhật thần pháp
3. Chiêm hưởng linh pháp
4. Phần hương cáo yết nghi
5. Địa tạng phó chúc nghi
6. Phạt mộc chung
7. Nhập niệm nghi
8. Phát phục nghi
9. Tống thần nghi
10. Phục hồn nghi
11. Lễ ngô cương phá liễu xa nghi
12. Thiên quan nghi
13. Động quan nghi
14. Khai tẩn nghi
15. Đạo lộ nghi
16. Khu huyệt nghi
17. Phô lộ tinh nghi
18. Thành phần nghi
19. An sàng nghi
20. Xả tang nghi
21. Khu thần pháp

Sách được trình bày Hán Việt đối chiếu, dễ dùng, thiết yếu trong việc tang lễ.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 05 July, 2018.

Quy mạng A Di Đà Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO