Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Bánh torma gỗ dùng để cúng dường Nepal

  • Model: TMG050
  • 10 chiếc có sẵn

250.000đ

Thêm vào giỏ:

Bánh torma gỗ dùng để cúng dường Nepal

Bánh torma tượng trưng cho lương thực dùng để bày cúng dường trong 8 món cúng dường trên ban thờ.

Xuất xứ Nepal


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 09 January, 2015.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO