Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Bánh torma gỗ dùng để cúng dường Nepal

  • Model: TMG050
  • 10 chiếc có sẵn

250.000đ

Thêm vào giỏ:

Bánh torma gỗ dùng để cúng dường Nepal

Bánh torma tượng trưng cho lương thực dùng để bày cúng dường trong 8 món cúng dường trên ban thờ.

Xuất xứ Nepal


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 09 January, 2015.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO