Banner khai thi

Pháp loa lớn Nepal

  • Model: PL9003T
  • 3 chiếc có sẵn

1.800.000đ

Thêm vào giỏ:

Pháp loa, tù và được làm từ vỏ ốc biểu trưng cho pháp âm, giống như pháp âm từ chính kim khẩu của Phật, khi thổi lên như tiếng của voi chúa, hay tiếng sư tử rống khiến cho hàng quỷ thần, ma vương đều phải quy hang. Pháp loa được các đạo sư, hành giả thổi trong các nghi thức kim cang thừa hoặc để thờ trong 8 món cúng dường tượng trưng cho pháp âm của Phật


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 17 May, 2012.

Banner khai thi
IP của bạn: 54.226.4.91
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO