Ưu đãi đặc biết với khách hàng thanh toán trước

Chuông quay thủ công Nepal

  • Model: SBN011
  • 5 chiếc có sẵn

Chuông quay thủ công Nepal

Được làm thủ công, gò tay, chuông quay Nepal tiếng rất hay, âm trầm, vang, họa tiết đẹp. Chuông có thể dùng để quay khi trì chú, đánh tiếng ngân vang

Giá thỉnh theo kích thước, cân nặng của chuông.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 20 October, 2014.

Ưu đãi đặc biết với khách hàng thanh toán trước
 

Tài trợ

Siêu Thị Trực Tuyến DG

Liên kết

Từ thiện cúng dường
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO