Ưu đãi đặc biết với khách hàng thanh toán trước

Kinh luân gỗ quay tay Nepal trên khắc lục tự nổi

  • Model: KLT7502T
  • 3 chiếc có sẵn

1.700.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh luân gỗ quay tay Nepal trên khắc lục tự nổi

Được nhập khẩu từ Nepal, kinh luân gỗ quay tay với vô vàn câu thần chú bên trong, được gắn bi quay rất nhé, có đế cắm, Kinh luân gỗ quay tay có tác dụng làm tăng trưởng công đức mỗi khi trì chú.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 20 October, 2014.

Ưu đãi đặc biết với khách hàng thanh toán trước
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO