Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Trống Damaru Nepal

  • Model: DMR1000
  • 5 chiếc có sẵn

700.000đ

Thêm vào giỏ:

Trống Damaru Nepal

Trống Damaru là một loại trống nhỏ với 2 mặt đường kính 15-20cm, được sử dụng cầm bằng 1 tay và lắc cổ tay.  Trống cũng tượng trưng cho pháp âm, pháp khí âm nhạc, Hán ngữ gọi là Pháp cổ, trong các kinh thường nói đức Phật, các vị bồ tát thổi loa pháp, đánh trống pháp v.v... để hàng phục ma quân. Trống Damaru được dùng trong các nghi lễ để cúng dường pháp âm lên chư Phật, bồ tát và hàng phục tà ma ngoại đạo v.v....


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 20 October, 2014.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO