Quy mạng A Di Đà Phật

Tượng ngũ trí như lai đồng vàng Nepal cao 33cm

  • Model: 5DB33FG
  • 5 chiếc có sẵn

Tượng ngũ trí như lai đồng vàng Nepal cao 33cm

gồm tượng Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana), Bảo Sinh Phật (Ratnasambhava), Bất Động Phật(Asobyka), A Di Đà Phật (Amitabha), Bất Không Thành Tựu Phật(Amoghasiddhi)

Cao 33cm, chất liệu đồng vàng, Xuất xứ Nepal

Giá thỉnh liên hệ: 091.7879.248 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 19 February, 2016.

Quy mạng A Di Đà Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO