Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Tượng Quan Âm Tứ Thủ 33cm - Nepal - Đồng vàng

  • Model: QA4T33FG
  • 1 chiếc có sẵn

Tượng Quan Âm Tứ Thủ cao 33cm -

Xuất xứ Nepal

Chất liệu: Đồng vàng


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 18 February, 2016.

Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO