Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Tượng Bạch thần tài 7,5cm đồng vàng

  • Model: WZBL12
  • 1 chiếc có sẵn

800.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Bạch thần tài 7,5cm - White Dzambala

Chất liệu đồng vàng, được làm thủ công bởi các nghệ nhân dòng họ Thích Ca(Shakya), thỉnh từ Boudanath, Kathmandu, Nepal

Bạch Thần Tài tâm chú: Om Padma Krodha Arya Dzambhala Hridaya Hum Phat

Bạch Thần Tài được sinh ra từ mắt phải của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng được biết như là một hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Dựa theo kinh điển, thần chú của ngài có thể chặn đứng khổ đau, diệt nghiệp xấu và phát khởi Bồ Đề Tâm. Thần chú của ngài cũng có thể đẩy lui những tai họa và bệnh tật. Ngài cũng mang sự giàu có, phồn thịnh đến cho những chúng sinh trì tụng thần chú của ngài. Tên tiếng Tây Tạng là “Dzambhala Gapee” có nghĩa là Dzambhala Trắng (Bạch Thần Tài). Bạch Thần Tài cưỡi trên một con sư tử tuyết, dù cho một số họa sĩ họa ngài cưỡi trên một con rồng và trong tay trái của ngài cũng là một con chồn đang nhả ra những những trang sức và kim cương quý báu.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 17 January, 2016.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
IP của bạn: 18.234.51.17
Copyright © 2019 Dieu Am Buddhism shop. Phát triển bởi DGCO