Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Tượng Tây phương tam thánh vẽ mặt

  • Model: TP3T-04
  • 5 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Tượng Tây Phương Tam Thánh thân màu vàng ròng, mặt vẽ đẹp,

Chiều cao 40cm, 70cm, 90cm, 120cm

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 11 May, 2012.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO