Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Tượng Chuẩn Đề Bồ tát ngồi xi vàng

  • Model: CDXV40
  • 3 chiếc có sẵn

Tượng Chuẩn Đề Bồ tát ngồi xi vàng


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 11 May, 2012.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO