Phan phoi tuong phat composite

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 80cm

  • Model: BSTC80
  • 5 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sứ tô màu, áo vàng ngồi kiết già cao 80cm


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 11 May, 2012.

Phan phoi tuong phat composite
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO