Tượng Phật mẫu Trường Thọ - Amitayus 6cm - Kich vao anh de dong lai